30.09 i u našoj školi se obilježavao Dan mađarskog đačkog sporta...