A hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Iskola és Diákotthon beiskolázási felhívást tesz közzé abban a reményben, hogy tájékoztatónk elnyeri tetszésüket, és segíti döntésüket gyermekük beiskoláztatásánál. Mai világunkban egyre nagyobb szerepet kap a nyelvismeret. A hercegszántói horvát iskola, óvoda és diákotthon az egyik legrégebbi (Bács-Kiskun megyében az egyedüli) horvát kéttannyelvű, nevelő-oktató munkát végző intézmény, amelyet 1946-ban alapítottak. 1978-ban az iskola körzetesített iskolává bővült, ami azt jelenti, hogy ettől az időtől a megye más településeiről is fogadja a tanulókat. Jelenleg a következő településekről vannak tanulóink: Dávod, Csátalja, Nagybaracska, Bátmonostor, Baja, Vaskút, Gara, Bácsbokod, Tataháza, Felsőszentiván, Csávoly, Érsekcsanád. A naponta bejáró tanulók részére az utazási bérletet az intézmény biztosítja. Vidéki tanulóink részére lehetőséget biztosítunk a diákotthonunkban történő elhelyezésre, ahol teljeskörű ellátásban részesülnek. Ezen tanulóink háztól-házig történő szállítása biztosított. (hétfőn reggel az lakóháztól az intézményig és pénteken az intézménytől a lakóházig)
A hercegszántói horvát iskola munkájával tekintélyt vívott ki a közoktatási intézmények között és így a magyarországi horvátok egyik bázisintézményeként végzi nevelő-oktató munkáját, 2000-től mint az Országos Horvát Önkormányzat intézménye országos beiskolázásúvá vált., így a fenntartó kezdeményezésére felépült és átadásra került az új óvoda, 80 férőhelyes kollégium. Saját konyha és iskolai tantermek építése a II. ütemben folytatódik.
A nevelés és oktatás, valamint a horvát és magyar nyelv elsajátítása terén elért jó eredmények annak is betudhatók, hogy a tanulókkal személyre szólóan, differenciáltan tudunk foglalkozni.
A tanulók felkészítését a délutáni foglalkozások keretében teljes mértékben elvégzi a napköziotthon, és a diákotthon 1-8. osztályokban osztályonkénti bontásban. Célunk az otthonos családi, stressz-mentes légkör megteremtése. Ilyen közegben szembetűnő a tanulók általános ismereti és nyelvi fejlődése, azon tanulók esetében is, akik később kerültek iskolánkba horvát nyelvismeretek hiányával vagy alacsony nyelvi ismerettel. A horvát nyelv tanulása mellett kötelező óraszámba beépítve tanulhatják a gyermekek a német vagy angol nyelvet és ugyanezeket a nyelveket gyakorolhatják választható óraként délután, szakkör jellegűen is. Délutáni foglalkozások formájában tanulóink népi tánc, tambura oktatás, színjátszókör, kézilabda és tömegsport, kreatív kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Második osztálytól számítástechnika oktatás folyik.
Az iskolánkban végzett tanulók nagy része a pécsi és a budapesti horvát gimnázium egyikében folytatja tanulmányait, de ugyanakkor tapasztalataink szerint többnyelvűségük és sokrétű felkészültségük alapján más középfokú intézményben is megállják a helyüket.
A 8. osztály elvégzése után lehetőség nyílik horvát nyelvből államilag elismert nyelvvizsga letételére is. Intézményünkkel kapcsolatos bővebb információt személyesen intézményünkben Hercegszántó, Deák Ferenc u. 17. sz. alatt, illetve telefonon 06-79/554-313 számon kaphatnak.

Kovácsné Zsuzsity Mária
igazgató