A Hercegszántói Horvát tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium intézményét 1946-ban alapították és azóta is kiemelt helyet foglal el a magyarországi horvátok oktatásában. 1949-ben az óvoda is megnyitotta kapuit, mely azóta is szerves része intézményünknek. Az iskola több reformot is átélt, mégis sikerült fenn maradnia és megőriznie kisebbségi jellegét. Sok tanulót adott a budapesti és pécsi horvát gimnáziumok számára, akik az élet különböző területein helyezkedtek el és érnek el sikereket. Míg az 1970-es években a legtöbb kisebbségi, önálló nevelő-oktató intézmény megszűnt, Bács-Kiskun megyében egyedül a Hercegszántói Horvát Óvodának és Iskolának sikerült fennmaradnia és megőriznie elsődleges kisebbségi jellegét.1978-ban az iskola körzetesített iskolává bővült, ami azt jelenti, hogy a környező települések tanulóit is fogadhatta. 1992-től horvát tanítási nyelvű intézményként működik, visszatérve az 1946-os eredeti állapotához. Az 1997/1998-as tanévtől a helyi diákotthon is az intézmény részévé vált és azóta horvát tanítási nyelvű, egységes nevelő-oktató intézményként működik. 2000-től mint az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmény, országos beiskolázásúvá vált. A tanuló létszám emelkedése miatt 2012-ben a fenntartó kezdeményezésére felépült és átadásra került az új óvoda és kollégium épülete. A bővítés 2022-ben folytatódott, mely során új konyha, ebédlő, aula, közösségi tér, új osztálytermek, természettudományos és informatikai szaktanterem, igazgatói és gazdasági iroda került átadásra.

Intézményünk rendelkezik mind azokkal a feltételekkel, melyek biztosítják, hogy a magyarországi horvátok egyik bázisintézményeként működve továbbra is megtartsa méltó helyét a köznevelés rendszerében. Alapfeladatai mellett nemzetiségi intézményként kiemelt feladatunk a horvát identitástudat megőrzése és fejlesztése, a horvát népköltészet, zene, tánc, képzőművészet, a népszokások és hagyományok megismertetése és ápolása.