A Hercegszántói Horvát Iskola és Óvoda az egyik legrégebbi horvát nevelő-oktató munkát végző intézmény Magyarországon, amelyet 1946-ban alapítottak. 1970-ben, amikor a legtöbb kisebbségi önálló nevelő-oktató intézmény megszűnt, Bács-Kiskun megyében egyedül a Hercegszántói Horvát Óvodának és Iskolának sikerült fennmaradnia és megőriznie elsődleges kisebbségi jellegét. 1978-ban az iskola körzetesített iskolává bővült, ami azt jelenti, hogy ettől az időtől Bács-Kiskun megye déli részéről fogadja a tanulókat. 1992-ben az iskola és óvoda nevében is visszatér az eredeti, 1946-os állapotokhoz, és mint horvát intézmény működik a továbbiakban mindamellett, hogy 1992-ig is a nevelő-oktató program horvát variánsa szerint végezte munkáját. Az 1997/98-as tanévtől a helyi diákotthon is a horvát intézménysor részévé vált, így Hercegszántón teljes óvodai és általános iskolai körzetesített kéttannyelvű horvát nevelő-oktató intézménnyel rendelkezünk. A Hercegszántói Horvát Iskola munkájával tekintélyt vívott ki a közoktatási intézmények között és így a magyarországi horvátok egyik bázisintézményeként végzi nevelő-oktató munkáját. 2000-től mint az Országos Horvát Önkormányzat intézménye országos beiskolázásúvá vált. Az iskolánkban végzett tanulók nagy része a budapesti és pécsi horvát gimnázium egyikében végezte vagy végzi tanulmányait. Jelenleg az óvoda gyermeklétszáma 65 fő, az iskolának 167 tanulója van és a diákotthonban 65 gyermek került elhelyezésre. Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés intézményünk iránt helyben és vidékről egyaránt, így a fenntartó kezdeményezésére felépült és átadásra került az új óvoda, 80 férőhelyes kollégium. Saját konyha és iskolai tantermek építése a II. ütemben folytatódik.
Arra törekszünk, hogy intézményünk bázisintézménye legyen minden horvát és más nemzetiségű tanulónak és szülőnek, akik szeretnék minél jobban megismerni a horvát nyelvet és kultúrát, mert ehhez minden feltétellel rendelkezünk.
Az óvoda, iskola és diákotthon fő céljai közé tartozik a korszerű ismeretek elsajátítása mellett, a horvát kultúra és nyelv megőrzése, ápolása, terjesztése, a nemzetiségi identitástudat megőrzése, valamint a horvát és magyar nép kapcsolatának és kultúrájának ápolása, a helyi horvát kisebbségre támaszkodva.